SkanPers kommunikation

Skanpers.no

Blogsearch

Søk i SkanPers blogg

Drømmen, troen og muligheten

- Klar utfordring til deg som arbeidsgiver! Vi søker arbeidsgivere som er villige til å se på pøblene som en mulig ressurs. Samfunnsbevisste arbeidsgivere som vil, kan og våger “se” unge voksne i deres kamp for en meningsfull jobb og et verdig liv.
Vi garanterer tett oppfølgning gjennom to år etter introduksjon. Vi ønsker å presentere muligheten til ordinære jobber på ordinære vilkår. Vi krever også at pøblene blir behand… https://www.skandinaviskpersonell.no/blogg/drommen-troen-og-muligheten/