SkanPers kommunikation

Skanpers.no

Blogg

Drømmen, troen og muligheten

Aug 10, 2013

Vi garanterer tett oppfølgning gjennom to år etter introduksjon. Vi ønsker å presentere muligheten til ordinære jobber på ordinære vilkår. Vi krever også at pøblene blir behandlet med respekt og at arbeidsgiver forholder seg til lover og regler når det gjelder arbeid.

Samarbeid med NAV kan i endel tilfeller gi muligheter for lønnstilskudd under arbeidstrening og/eller arbeidspraksis, der arbeidsgiveren kan love tilbud om fast jobb lengre fram. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Tror du på samme verdier som oss?  
 

SKAPERKRAFT: Visjonen om det dynamiske og levende mennesket der tanken er at det å skape noe i seg selv gir glede. Vi ønsker å bevisstgjøre den enkelte til å se seg selv og sine ressurser uansett forutsetninger.

VALG: Vi vil bevisstgjøre pøbelens valgmuligheter og konsekvenser av de valg de tar.

VERDIGHET: Vi bygger på tanken om at vi alle er en del av samfunnet og kan være positive bidragsytere på hver vår måte. Pøbelprosjektet vil ansvarliggjøre pøbelen til å se den verdi det har å delta i samfunnet.

STOLTHET: Gi mennesker tro på seg selv, og at en faktisk kan få til noe om en bare vil. Jeg er god nok!

LIVSKOMPETANSE: Ved å løfte frem hvert menneskets verdighet, styrke dets selvfølelse, vekke det tillit til samfunnet, vise mulighetene og bekrefte verdien og konsekvensene av egen innsats - vil det bidra til å styrke og heve livskompetansen til den enkelte og for mangfoldet i samfunnet.

Pøbelprosjektet AS har et renommé og omdømme som det står respekt av, vi er en del av FERD sin portefølje og en del av Kronprinsparets fond som 1 av 4 sosiale entreprenører. Les mer om prosjektet

Vi har et solid nettverk av støttespillere, og det vokser stadig. Det er privatpersoner, bedrifter,organisasjoner, presse, politikere og offentlige institusjoner. Felles for dem alle er at de faktisk forstår hvorfor så mange unge faller ut av skolen, og at de er villige til å gjøre noe med det. De forstår også de personlige og samfunnsmessige verdiene som går tapt hvis vi ikke gjør noe.

Ønsker du å bli pøbelfadder ta kontakt på e-mail: post@pobelprosjektet.noCategory: Du som leder

Add Pingback

Tanker?

Posted by Rafaela on
buying ambien online pharmacy pharmacy school online program which online pharmacy is the
best
Posted by Stanton on
methylphenidate online pharmacy best mexican pharmacy non prescription online pharmacy reviews
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.