SkanPers kommunikation

Skanpers.no

Om oss

“Strategiske veivalg, sterke verdier og en godt innarbeidet bedriftskultur tiltrekker seg de riktige menneskene som får bedriften til å vokse"

Enhver bedrift har store forventninger til kvalitativt gode tjenester og effektiv drift. Forventninger som skal innfris i sterk konkurranse med andre arbeidsgivere om den kompetente arbeidskraften. Som arbeidsgiver og leder har vi mange utfordringer, to av dem er:

• Utvikling og nyskapning.
• Ivaretakelse av egne ansatte samt tiltrekke de beste medarbeidere ved nyrekruttering.

Rett personal med god kompetanse er grunnlaget for å lykkes med utfordringene, og krever en satsning på systematisk og strategisk kompetanse-rekruttering og kompetanseutvikling. Det er en sammenheng mellom disse to utfordringene – lykkes man med den ene, øker sannsynligheten for å lykkes med den andre.

Hvem er vi:
Vi er seriøse rådgivere, med lang erfaring og god kjennskap til jobbmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi utvikler løsninger tilpasset våre kunders behov.

Vi jobber med firma, avdelinger og bedrifter innen kommunal, offentlig og privat sektor. Vi har solide partnere som hjelper oss få ditt budskap ut til rett målgruppe.

Vi vet at alle store ting har en sped begynnelse, tror på integritet, personlighet, kommunikasjon og ærlighet.

Vi er tilstede for våre kunder og kandidater når de trenger oss.

Hvorfor skal du velge Skandinavisk Personell?

Målet med vårt samarbeid er at vi sammen utvikler en strategi basert på dine mål og målsetninger, interne og eksterne strukturer. 

Vi forlater deg ikke i det kontrakten er signert, men følger deg aktivt opp under hele prosessen og finnes alltid tilgjengelig for deg.

Vi ser på oss selv som en partner for våre kunder, en forlengende hånd som bidrar til din vekst og suksess.

Prosessen starter med en første kontakt hvor vi diskutere dine utfordringer. 

Din bedrifts omdømme - den nye markedsføringsvalutaen »