SkanPers kommunikation

Skanpers.no

Kjært barn har mange navn og begrepet sosiale media har mange definisjoner. Vi liker Joe Thornley's definisjon fra 2011:
"Social media are online communications in which we shift instantly and easily between the role of audience and creator – without needing to know how to code. We do this by using social software that incorporates functions like publishing, sharing, friending, commenting, linking and tagging"

Fritt oversatt:
Sosiale medier er kommunikasjon på internett der vi raskt og enkelt bytter roller som publikum og skaper - uten å trenge kunnskap om kodingen. Vi gjør dette gjennom å bruker programvare som inneholder funksjoner som publisering, deling, vennskap, kommentarer, linker og tagging.

Vi ønsker ditt engasjement via kommentarer, deling og spørsmål.
Alle er velkommen. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å slette innlegg som er upassende, truende, nedlatende eller som på noen måte bryter mot god sosial etikk.