SkanPers kommunikation

Skanpers.no

Employer Branding

– Forsterk ditt varemerke som arbeidsgiver!

Employer branding handler om arbeidsgiverens varemerke og omdømme i forhold til potensielt framtidige, nåværende og tidligere ansatte.

  • Hva gjør at endel arbeidsgivere beholder kompetanse, og har fornøyde medarbeidere til tross for at de tilbyr dårligere vilkår enn konkurrenten? 
  • Hvordan kan din virksomhet øke motivasjon og lojalitet hos deres ansatte gjennom å jobbe med bedriftens employer brand?

Employer Branding handler om å utvikle en strategi for å tiltrekke, motivere og beholde nøkkelpersonell gjennom sterk og tydelig kommunikasjon. Å skape en rød tråd fra potensielt framtidige og nåværende ansatte, fra eksterne løfter til intern gjenkjennelse - det en prosess som krever tålmodighet, langsiktighet og engasjement. 

Alle bedrifter kan skape en utmerket arbeidsplass med god bedriftskultur. 

Din bedrifts omdømme, profesjonelle rykte og varemerke er firmaets største tilgang og konkurransefordel. Det handler om de mjuke verdier som sammen danner virksomhetens DNA. Det er summen av historie, erfaring, felles mål og verdier til bedriften, ledelsen og de ansatte. Husk at et sterkt varemerke gjenspeiler bedriftens identitet og bidrar til å tiltrekke, engasjere og beholde rett personell. 

Vi ønsker alle sammen å kunne stole på våre kolleger, medarbeidere og sjefer. Tillit bygges gjennom ledelsens troverdighet, som medarbeider vil vi møtes med respekt og behandles rettferdig - det skaper engasjement og stolthet. Et positivt omdømme kommer aldri av seg selv - det må fortjenes og ivaretas! 

Når dere har definert deres employer brand kan dette markedsføres gjennom storytelling »