SkanPers kommunikation

Skanpers.no

Bedriftens DNA

- Omdømmet er bedriftens DNA.

Din bedrifts omdømme, profesjonelle rykte og varemerke er firmaets største tilgang og konkurransefordel. 
Omdømme er virksomhetens DNA, her ligger potensiale til økt tiltreknings- og konkurransekraft! Verdien av din bedrifts omdømme, eller DNA om du vil, hjelper deg å posisjonere deg som en
attraktiv arbeidsgiver

Omdømmet er bedriftens DNA! 
Det handler om myke verdier som skapes av mennesker. Det er summen av historie, erfaring, felles mål og verdier til bedriften, ledelsen og medarbeiderne. Et sterkt varemerke gjenspeiler bedriftens egen identitet. Men glem aldri at et positivt omdømme må fortjenes og ivaretas, så vil det bidra til fornøyde medarbeidere som blir gode ambassadører mot omverden.

Vår drivkraft er å bidra til andres suksess! Med hodet og hjerte på rett plass hjelper vi bedrifter og organisasjoner vinne kampen om kompetansen!

Vi brenner for omdømmebygging og varemerker! Å få lov å presentere bedriftens DNA på rett måte engasjerer oss, og vi tilpasser hele tiden våre tjenester slik at våre kunder blir vinnere! Sterkest er drivkraften om å bidre til andres suksess. Vi er overbevist om at et sunt lederskap leder til sunne organisasjoner, og sunne bedrifter bygger bedriftskultur fra innenfra.
Din virksomhets omdømme (DNA) er den nye markedsføringsvalutaen!

Sunne bedrifter skal bygge bedriftskultur innenfra.
 En kultur som forener ledelse, styre og medarbeidere i arbeidet mot et felles mål, i en verden i konstant og rask endring.
 En kultur som skaper en attraktiv organisasjon som med mot, stolthet og styrke møter morgendagens utfordringer.
 En kultur som verdsetter sine medarbeideres kunnskap, ferdigheter og erfaringer blant sine aller sterkeste konkurransefordeler.