SkanPers kommunikation

Skanpers.no

Verdien av omdømme

- Et positivt omdømme fungerer som en magnet. Vi tiltrekkes de som har det. (C.J Fombrun og Dr Cees van Riel)

Alle bedrifter og organisasjoner har et omdømme, være seg om vi vil eller ikke. Omdømme er i stadig forandring og påvirker hele din organisasjon, både internt og eksternt. Nettopp derfor krever omdømmebygging en systematisk innsats som aldri må påvirkes av en svingende konjunktur i markedet. 

Et positivt omdømme skaper dynamikk og engasjement, et sterkt og tydelig varemerke og bidrar til fornøyde medarbeidere som blir gode ambassadører mot omverden.

Verdien av din bedrifts omdømme hjelper deg å posisjonere deg som en attraktiv arbeidsgiver. Det handler om å vite hva som gjør din bedrift unik, og kommunisere det ut til rett målgruppe. Arbeidsgivere som lykkes tiltrekke, rekruttere og beholde talentfulle medarbeidere klarer en svingende konjunktur på arbeidsmarkedet bedre enn andre, noe som gir dem en verdifull konkurransefordel.

Rett person på rett plass
All den tid det kommer færre nye inn i arbeidslivet, mens stadig flere pensjonerer seg, vet vi at mange bransjer opplever, og vil oppleve mangel på arbeidskraft. Et sterkt og tydelig varemerke (omdømme) som arbeidsgiver resulterer i lavere personalomsetning og stolte medarbeidere som blir gode ambassadører mot omverden. 

Når du som arbeidsgiver viser dine fordeler, ambisjoner og målsetninger, i samarbeid med dine medarbeidere, forsterker du ditt omdømme (varemerke). Styrken i dine ansattes kunnskap, engasjement og lojalitet er blant dine fremste konkurransefordeler, og blir et sterkt supplement til tall, statistikk grafer og andre abstrakte bilder av selskapet og deres aktiviteter.

Du som arbeidsgiver skaper verdifulle relasjoner mot omverden gjennom strategisk og langsiktig profilering. Det kan faktisk være utslagsgivende for jobbsøkere som får muligheten til å “bli kjent med” arbeidsplassen gjennom en direkte og personlig historie. En realistisk presentasjon som inkluderer framtidige kolleger, felles verdi-grunnlag, muligheter for videreutdanning, faglig og personlig utvikling i tillegg til det samfunnsengasjement som preger din organisasjon. 

Kombinasjonen av tekst og bilder (evt video) som forteller din bedrifts historie,  samtidig som du viser fram ledige stillinger er mektig. Vil du vite mer om hvordan tilsvarende markedsføringsinnsats kan hjelpe deg engasjere dagens medarbeidere og forsterke grunnlaget fremtidens rekrutteringer? Ring oss for en uforpliktende prat.

Ved å velge Skandinavisk Personell som din partner, sørger vi for at din bedrifts historie eksponeres i hele Skandinavia gjennom vårt nettverk.