SkanPers kommunikation

Skanpers.no

Blogsearch

Søk i SkanPers blogg

Samfunnsansvar, Corporate Social Responsibility

Samfunnsansvar, Corporate Social Responsibility, sosialt ansvar, trippel bunnslinje, hva du nå velger å kalle det. Det handler om kultur. Ja, jøss, det lages viktige retningslinjer, veieledere og styringsdokumenter, av styrer, fra det offentlige, fra orga…
Samfunnsansvar, Corporate Social Responsibility, sosialt ansvar, trippel bunnslinje, hva du nå velger å kalle det. Det handler om kultur. Ja, jøss, det lages viktige retningslinje… https://www.skandinaviskpersonell.no/blogg/samfunnsansvar-corporate-social-responsibility/