SkanPers kommunikation

Skanpers.no

Blogg

Mitt profesjonelle rykte- Min veiviser i hverdagen

Aug 13, 2013

"I think reputation is really all you have in life – and that´s something you´ve got to fight to protect”  - Sir Richard Branson.

Gjennom vårt samarbeid med Karin Sandin og Per Frykman har jeg opplevd en stigende nysgjerrighet på å finne ut av mitt profesjonelle rykte. Jeg har igrunn alltid sagt at jeg er ikke større enn min egen integritet - og for meg går det litt på det samme. Hva andre sier om meg, når jeg ikke er tilstede...

Så i skrekkblanda fryd satte vi igang, og jeg kontaktet 14 kunder og kolleger og ba dem besvare Karin og Pers undersøkelse. (anonymt selvfølgelig) Alt materiell ble analysert av suksess duo'en og de presenterte en unik oppsummering av hvordan mitt profesjonelle rykte ser ut - inkludert en tagline, mitt profesjonelle rykte i én mening.

En tagline er en kort formulering av en persons profesjonelle rykte. Det er noe vi kommer til å se mer av, da det blir stadig viktigere å løfte individet og ikke bare virksomheten de jobber i.

Det har forankring i virkeligheten, gjennom andres beskrivelse av meg, basert på deres opplevelser av vårt samarbeid. Samtidig er det en veiviser for meg, og absolutt noe å leve opp til hver eneste dag. 

Hele prosessen ble langt mer omfattende for min egen del enn jeg hadde trodd. Jeg har fått mange positive referanser gjennom årene, både muntlige og skriftlige - men den rapporten Karin og Per leverte ble en kilde til inspirasjon, selvransakelse og et oppgjør med min egen frykt for janteloven. Analysen inneholder positive sider og belyser muligheter til forbedringer i tillegg til Karin og Per's ideer, tanker og tips til hvordan jeg kan utvikle mitt profesjonelle potensiale.

"Ditt profesjonelle potensial er basert på de styrker som finnes i ditt profesjonelle rykte. Det viser hvordan du blir oppfattet, og hva du utretter når du er i rett sammenheng med riktig informasjon."

Jeg er takknemlig og ydmyk - og etter å ha gått forferdelig mange runder med meg selv er jeg faktisk stolt over at det er slik jeg oppleves av andre, i min profesjonelle rolle.
Her er kortversjonen:

Ellen har en solid profesjonell bakgrunn, hennes medmenneskelighet, mot og varme inngir til stor tillit og skaper vinnende konsept.

Ellen går alltid ett hundre prosent inn for sin jobb, med stor fokus på kundeservice og genuin omtanke for både kunder og kolleger. Hun elsker å jobbe med mennesker og prosesser, og gleder seg over å se at andre lykkes. Hennes gode humør og initiativ smitter, og hun ønsker å gjøre alle fornøyde både på et personlig og profesjonelt plan. Gjennom sitt engasjement, sin drivkraft, positivitet og nysgjerrighet ser hun nye muligheter på en inspirerende måte som engasjerer mennesker rundt henne.

Ellen har vært både ansatt og leder, erfaringer som gir henne en komplett profesjonell bakgrunn. Dette gjør henne til en stor ressurs. Hennes medmenneskelighet, mot og varme inngir til stor tillit og skaper en god atmosfære. Hun er profesjonell, lytter til motparten og jobber langsiktig - hun skaper vinnende konsept. Ellen har en strålende personlighet og står for sine verdier, tiltrekker seg andre mennesker, og gjør alltid det lille ekstra. Mange ønsker jobbe med henne på grunn av den hun er og det hun gjør. The sky is the limit!

//Ellen
Tanker?

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.